Πες μου

παρθενος

Ζώδιο της ΠΑρθένου

πληροφορίες

24/08 Αυγούστου έως 22 Σεπτεβρίου
Στοιχείο ζωδίου: