Πες μου

Φεγγάρι καφετί αρκούδας και θερισμού

Το φεγγάρι της καφετί αρκούδας και του θερισμού είναι το όγδοο φεγγάρι του έτους. Τα άτομα που γεννήθηκαν κάτω από αυτό το φεγγάρι έχουν την καφετί αρκούδα σαν ζώο τοτέμ, τη βιολέτα σαν φυτό τοτέμ και τον αμέθυστο σαν ορυκτό τοτέμ και ανήκουν στη στοιχειακή ομάδα της χελώνας, είναι δηλαδή γίηνοι. Το αγαπημένο τους χρώμα είναι το λιλά έως το ιώδες και βοηθάει τον ψυχισμό τους να παίρνει σωστές αποφάσεις και δίκαιες αποφάσεις. Τα άτομα κάτω από αυτό το φεγγάρι είναι αναλυτικά και γιά αυτό πολύτιμα για τους φίλους τους.

Όταν δεν κυλούν καλά οι ενέργειες μέσα τους γίνονται γρινιάρικα και απαιτητικά και η κριτική τους σπάει κόκαλλα. Υπεραναλύουν τα πάντα και μπορεί να θυμηθούν παλιές καταστάσεις για να τεκμηριόσουν τα λεχθέντα τους. Όταν βρίσκονται σε ισορροπία μέσα τους έχουν την ικανότητα να βοηθούν τους άλλους να πετύχουν ένα πνευματικό συντονισμό με τον οποίο θα ισσοροπίσουν την εσωτερική και τη εξωτερική τους ενέργεια. Τα άτομα της καφετί αρκούδας είναι συνήθως καλοί ομιλητές και λόγω της λογικής των επιχειρημάτων τους γίνονται καλοί δάσκαλοι ακριβείς στη σκέψη και σωστοί στις αναλύσεις.