Πες μου

Τι είναι Μυθολογία

Μυθολογία είναι το πάντρεμα του αληθινού μέσα σε μια λυρική ιστορία για να μπορούν να την αφομοιώνουν όλοι. Σε όλους τους λαούς της γης υπάρχει η Μυθολογία, η εξιστόρηση ιστοριών που μεταδίδονται από στόμα σε στόμα ή από γενιά σε γενιά. Πολύ αργότερα υπήρξε η γραφή αυτών των ιστοριών.

Η Μυθολογία διηγείται ιερές ιστορίες για τους θεούς, γεγονότα παγκόσμιας και κοσμικής σημασίας για τους ανθρώπους, κατορθώματα ηρώων και θεών, αναπάντητα ερωτήματα που από την αρχή των αιώνων μας απασχολούσαν. Διδάσκει ηθικές αξίες και επιτεύγματα, δίνει λύσεις μέσω θεικής παρέμβασης σε άλυτα προβλήματα όπως στην Ελευσίνα που η ίδια η Δήμητρα δίδαξε την γεωργία στον Τριπτόλεμο.

Η Μυθολογία είναι και διαχρονική. Πολλοί άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, διαβάζουν Μυθολογία για διαφώτιση. Πολλοί καλλιτέχνες επίσης εμπνεύστηκαν από τους μύθους της. Πολλοί πολιτισμοί στηρίκτηκαν σε όλες αυτές τις ιστορίες. Η μυθολογία μας διαφωτίζει για την ζωή των προγόνων μας, τις αξίες τους, τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τους αγώνες τους για κατάκτηση γνώσεων, της φύσης, του λογικού και της ανάτασης του πνεύματος. Εκείνος που κατανοεί τη μυθολογία ενός λαού κατανοεί και τον τρόπο ζωής του λαού.