Πες μου

Οπάλιο ιριδίζον (τζιροσόλε)

Όπως και ο χαλζίας το ιριδίζον οπάλιο αποτελείται από διοξείδιο του πυριτίου αλλά υπάρχει και νερό σε αυτό. Το ιριδίζον οπάλιο βρίσκεται σε ιζηματογενή πετρώματα και σε κοιλώματα ηφαιστιογενών βράχων.

Στη αρχαία Ρώμη ήταν γνωστό σαν ιερή πολύτιμη πέτρα.

Το οπάλιο βρίσκεται σε όλες τις αποχρώσεις και έχει μια υαλώδη και κηρώδη λάμψη. Στη αρχαία Ρώμη ήταν γνωστό σαν ιερή πολύτιμη πέτρα. Λέγεται πως ένας ρωμαίος συγκλητικός προτίμησε την εξορία από το να παραδώσει το οπάλιό του στον Μάρκο Αντώνιο που το ήθελε για την Κλεοπάτρα. Τα οπάλια της Αυστραλίας έχουν συχνά μια μαύρη απόχρωση και είναι σπανιότατα.

Όπως και το ιριδίζον οπάλιο έτσι και τα άτομα που έχουν αυτή την πέτρα σαν τοτέμ μπορεί να ανήκουν στον τύπο που σπινθηρίζει σταθερά με μικρές φλόγες ενέργειας ή να ανήκουν σε εκείνους που αστράφτούν με δυνατή φλόγα αλλά σβύνουν εύκολα. Ο τύπος στον ποίον ανήκουν εξαρτάται από το πόσο έχουν χαλιναγωγήσει την φλόγα της ζωτικής δύναμης που κυλάει μέσα τους.Τα άτομα αυτά , όπως το οπάλιο συχνά γεννούν την ελπίδα για οποιοδήποτε καινούργιο προσπαθεί να γεννηθεί. Είναι καταλύτες, ικανοί να μετατρέψουν οτιδήποτε, ιδέα ή καινούργιο επίτευγμα τους παρουσιαστεί, σε πραγματικότητα.

Συχνά λόγω της φωτιάς που έχουν μέσα τους δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και όσο λιγότερο τα ελέγχουν τόσο πιό μεγάλη η φωτιά που εκπέμπουν. Για αυτό και πολλές φορές φοβούνται κυρίως τα δικά του συναισθήματα παρά των άλλων. Η πέτρα τοτέμ τους θα τους βοηθήσει να μην ακολουθούν την γρήγορη ανάπτυξη αλλά και την γρήγορη πτώσει των συναισθημάτων τους και έτσι θα αποφύγουν τις καταστροφές που ίσως να επιφέρουν, χωρίς να το θέλουν, στους άλλους.