Πες μου

Οψιδιανός

Επειδή βρίσκεται βαθιά στα σπλάχνα της μητέρας γης ο οψιδιανός θεωρείται οτι έχει την δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους με την γήινη ενέργεια διδάσκοντας συγχρόνως πως να χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια. Ο οψιδιανός έχει την δύναμη να αντανακλά τις σκέψεις αυτού που τον φοράει χαρίζοντας στον κάτοχό του ένα είδος διόρασης.

Λέγεται επίσης ότι κρατάει τον κάτοχό του μακριά από τα κακά πνεύματα, ένα είδος ονειροπαγίδας.

Όπως το ορυκτό τους τα άτομα έχουν την ιδιότητα της στιλπνότητας και αντοχής του οψιδιανού. Τα άτομα με τοτέμ πέτρα τον οψιδιανό δύσκολα προσαρμόζονται σε νέες απόψεις ή καταστάσεις και περπατούν στην κόψη του ξυραφιού γιατί η φύση τους είναι δυαδική.

Όπως και ο οψιδιανός είναι ένα είδος καθρέπτη έτσι και τα ατομα με αυτόν σαν τοτέμ μπορεί να δείξουν στούς άλλους, ποιοί πραγματικά είναι.